ادویه هل

به طور موثری فشار خون را کاهش می دهد،این ادویه علاوه بر عطر و طعمش در آشپزی، میتوان برای افزایش هضم نیز استفاده کرد.

فهرست