ادویه ماهی و میگو

غذاهای دریایی به علت داشتن بوی زهم باید با ادویه و سایر طعم دهنده ها ترکیب شوند،
ترکیب ادویه ماهی سامی تالی بخاطر طبع گرمی که دارد باعث جبران سردی این نوع غذاها میشود،از این پس میتوانید برای تهیه غذاهای لذیذ دریایی از ادویه ماهی سامی تالی استفاده کنید

فهرست