ادویه لیمو عمانی

این میوه از نظر کلسیم،پتاسیم و ویتامینc غنی بوده،مصرف آن برای پیشگیری و درمان خانگی سرماخوردگی موثر است

فهرست