ادویه جوجه

از این ادویه برای مزه دار کردن و از بین بردن بوی جوجه خام و خوشرنگ کردن آن استفاده میشود،بدون اینکه طعمی خاص قالب باشد

فهرست