ادویه سوخاری یا کنتاکی

اگر تمایل دارید مانند سوخاری رستورانها،سوخاری تهیه کنید میتوانید برای انواع سوخاری مرغ ،ماهی،شنیسل مرغ از این ادویه استفاده کنید

فهرست