ادویه قیمه

قیمه جزء خورشت‌های قدیم و اصیل ایرانی می‌باشد که یک دستور پخت دارد ولی برای تهیه این غذا نکته های ریزی وجود دارد تا قیمه طعم اصلیش را از دست ندهد که نیاز آن ادویه خورشت قیمه سامی تالی است

فهرست